ติดฟิล์มวีคูลวันนี้ ลุ้นรับกระเป๋าหลุยส์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

หลังจากนี้จะไปเที่ยวไหนก็สุดคูล เพราะติดฟิล์มวีคูลวันนี้ ลุ้นรับกระเป๋าเดินทางสุดหรูจาก Louis Vuitton รวมถึงของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ย้ำ ห้าแสนบาททททท!!!!! เพียงจองสิทธิ์ และนำรถเข้ามาติดตั้งฟิล์มภายในระยะเวลาที่กำหนด*** เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อและติดตั้งฟิล์ม V-KOOL รอบคันรวมบานหน้าเต็ม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 และส่งหลักฐานบัตรรับประกันเข้ามาที่บริษัทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จับฉลากวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สิทธิ์การร่วมจับฉลากรางวัลเฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์ม Royal Privacy, Solitaire. และ Black xEV, Stature ได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้น สิทธิ์ต่อการติดตั้ง 1 คัน ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตนเอง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด สถานที่ทำการจับรางวัลที่ บริษัท […]

ติดฟิล์มวีคูลวันนี้ ลุ้นรับกระเป๋าหลุยส์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท Read More »