ติดฟิล์มดำ / ฟิล์ม80% ผิดกฏหมายไหม?

กฏหมายการติดฟิล์ม 80% เลือกติดฟิล์มแบบไหนดี? การเลือกฟิล์มติดรถยนต์                       ฟิล์มกรองแสงปัจจุบันแทบจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่รถยนต์ทุกคัน ทั้งการแถมจากโชว์รูมรถยนต์เมื่อเราซื้อรถยนต์ใหม่ หรือบางคนก็เลือกที่มาติดตั้งเองเพื่อให้สามารถเลือกฟิล์มติดรถยนต์ตามความเข้มและแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบได้ เมื่อเลือกฟิล์มติดรถยนต์สิ่งแรกที่ต้องเลือกคือความเข้มของฟิล์มกรองแสงว่าต้องมีความเข้มเท่าไหร่ หลายๆคนอาจมีความกังวลว่าติดฟิล์มความเข้มเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและมีจะผิดกฏหมายไหม ในประเทศไทยเคยมีการออกกฏหมายเกี่ยวกับติดฟิล์มกรองแสงในปี พ.ศ.2538 ว่าค่าของแสงเมื่อวัดผ่านกระจกและฟิล์มกรองแสงรวมกันแสงต้องผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 แต่ในปัจจุบันกฏหมายดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากเหตุผลในเรื่องสภาพเศรษฐกิจซึ่งหากบังคับใช้จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนทีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเปลี่ยนฟิล์มติดรถยนต์ให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งหมายความว่าเราจะติดฟิล์มกรองแสงที่ความเข้มเท่าไหร่ก็ได้บนกระจกรถยนต์  แต่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์คือแสงสะท้อน หรือการติดฟิล์มปรอทที่เงาสะท้อนสูง ซึ่งถ้าหากฟิล์มของรถยนต์เราไปสะท้อนและสร้างความลำบากให้กับผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่นบนท้องถนน เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาบังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ท่านอื่น ซึ่งหมายถึงแสบตาจนบดบังทัศนวิสัยนั่นเอง  กฏหมายฟิล์มกรองแสงสำหรับรถแท็กซี่ จากเดิมที่กฏหมายกำหนดให้รถรับจ้างหรือรถแท็กซี่ห้ามไม่ให้ติดฟิล์มกรองแสงบนส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจกเลย ได้มีการแก้ไขในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การติดวัสดุส าหรับกรองแสงแดดสำหรับรถยนต์รับจ้าง ให้รถแท็กซี่สามารถติดฟิล์มกรองแสงได้ดังนี้  1.มีความเข้มสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 2.แสงต้องผ่านฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3.กระจกกันลมหน้าของรถยนต์รับจ้าง […]

ติดฟิล์มดำ / ฟิล์ม80% ผิดกฏหมายไหม? Read More »