กู๊ดชัวร์กลาส ธรรมศาสตร์ รังสิต ( ศูนย์คู่ค้าวีคูล )