การถ่ายโอนความร้อน

เหตุผลสำคัญที่ให้ภายในบ้านและรถยนต์ที่จอดตากแดดถึงมีความร้อนสะสม เคยสงสัยกันใช่ไหมครับ  ทำไมจึงเกิดความร้อนภายบ้านแม้ไม่มีหน้าต่างที่ถูกแสงโดยตรงและทำไมภายในห้องนอนหรือบ้านชั้น 2 ถึงมีอากาศที่ร้อนกว่าชั้นล่างของบ้าน แม้แต่ภายในรถยนต์ที่จอดไว้อากาศภายในรถยนต์ถึงมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศภายนอก เหตุการณ์เหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลัการทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้ การนำความร้อน ( Heat Conduction ) การพาความร้อน ( Heat Convection ) การแผ่รังสีความร้อน ( Heat Radiation ) 1. การนำความร้อน ( Heat Conduction ) หากเราเทน้ำร้อนใส่แก้วที่ทำจากวัสดุที่เป็นโลหะ แล้วนำไปวางไว้ในแก้วอีกใบที่ใหญ่กว่าซึ่งมีน้ำเย็นอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่  น้ำในแก้วทั้งสองจะมีอุณหภูมิเท่ากัน หรือขณะที่เราต้มน้ำในกา หากมือของเราบังเอิญไปสัมผัสกับกาต้มน้ำ จะทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนจากกา ซึ่งความร้อนนั้นก็อาจทำให้ผิวหนังของเราไหม้พองได้อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบของการนำความร้อน การนำความร้อนเกิดขึ้นโดยมีวัตถุที่เป็นของแข็งเป็นตัวกลาง จากการสั่นของอนุภาคที่เรียงตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในวัตถุที่เป็นของแข็งนั้น และส่งพลังงานอย่างต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือสสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีเพียงพลังงานเท่านั้นที่ถูกถ่ายโอนไป เช่น จากน้ำร้อนไปสู่น้ำเย็นหรือจากกาต้มน้ำสู่มือของเรา วัตถุที่นำความร้อนได้ดี เราเรียกว่า “ตัวนำความร้อน (Conductor)” ได้แก่ โลหะ เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก ส่วนวัตถุที่นำความร้อนได้ไม่ดีเราเรียกว่า “ฉนวนความร้อน (Insulators)” ได้แก่ อโลหะและก๊าซ เช่น […]

การถ่ายโอนความร้อน Read More »