ช่วยแนะนำฟิล์มติดรถยนต์หน่อยนะคะ/ครับ?

ช่วยแนะนำฟิล์มติดรถยนต์หน่อยนะคะ/ครับ? ประโยคสั้นๆ แต่สามารถสร้างเครื่องหมายคำถาม?  ไว้ในใจให้ผู้ที่กำลังจะแนะนำพอสมควร เพราะก่อนที่ผมจะแนะนำฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ให้กับเพื่อนๆแต่ละครั้ง ผมมักจะสอบถามก่อนว่า ต้องการฟิล์มกรองแสงสำหรับการใช้งานในลักษณะไหน เพราะเมื่อเราทราบลักษณะการใช้งานแล้ว การแนะนำฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ก็จะสามารถแนะนำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ ปัจจุบันฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มีมากมายหลายยี่ห้อ แล้วเราจะเลือกยังไง?  ถ้าให้ผมเรียงลำดับความสำคัญ ประการแรกนะครับ เลือกจากแบรนด์มาตรฐานก่อน ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สามารถหาแหล่งที่มาที่ไปได้ชัดเจน  หากท่านเห็นแบรนด์ที่อ้างว่าผลิตมาจากสหรัฐอเมริกา ลองค้นหาข้อมูลเลยครับ มีโรงงานจริงหรือไม่ เพราะมากกว่า 50% ในตลาดที่กล่าวอ้างมานั้น ไม่มีโรงงานตั้งอยู่จริง และบางยี่ห้อก็เป็นการมีโกดังเล็กๆ สำหรับเก็บสินค้าเท่านั้น ก็กล่าวอ้างว่าเป็นฟิล์มกรองแสงจากอเมริกา  เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ท่านลองนำชื่อ V-Kool หรือ Huper Optik ไปค้นหาใน google ดูครับ ท่านจะเห็นได้ทันทีว่า กระบวนผลิตภายใต้การดูแลของ Eastman Chemical ,Inc สหรัฐอเมริกา โดยโรงงาน Southwall Technology  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ เยอรมัน   และอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ ผมแนะนำให้ท่านผู้อ่าน เลือกฟิล์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานนะครับ ส่วนฟิล์มกรองแสงที่ไม่มีรายชื่อว่าผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานนี้ ก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน […]

ช่วยแนะนำฟิล์มติดรถยนต์หน่อยนะคะ/ครับ? Read More »